En de grootste van al is de Liefde

Liefde – 4-luik (en de grootste van al)

‘En de grootste van al is de Liefde’ is een vierluik waarin ik heb geprobeerd mijn visie op het leven en de Liefde vorm te geven. De liefde is de leidraad in zoveel van ons leven en ook in alle grote religies en wereldfilosofiën. Dit werk is een poging al die facetten en inzichten in grote lijnen bij elkaar te brengen en hun onderlinge verbanden zichtbaar en vooral voelbaar te maken.

Het werk is een verzameling technieken en is ontstaan uit een collectie teksten en symbolen die ik in de loop der tijd ontdekte op mijn pad. In een aparte bijlage heb ik geprobeerd de belangrijkste daarvan uit te leggen en waar mogelijk te voorzien van bronnen zodat iedereen verder eigen onderzoek kan doen.

Het werk is zeker niet alomvattend en al helemaal niet compleet, het is slechts een poging een indruk te geven van wat mij bezighoudt, raakt en vooral inspireert, zowel in werk als mijn dagelijks leven.

ik hoop dat het dat ook voor jou zal doen.